Korisne informacije

Nikšić

JU Muzeji i galerije NikšićTrg Šaka Petrovića br.1.e-mail czk-nk@t-com.me Narodna biblioteka “Njegoš”Trg Šaka Petrovića br.1.tel. +38240212977