Dijaspora - urednik Gordan Stojović

Intervju sa Judy Ferguson – Gordan Stojović

      Judy Ferguson je pisac iz Fairbanksa sa Aljaske. U svojoj knjizi „Paralel Destinies“ (Paralelne Sudbine) opisala je nastanak i razvoj Fairbanksa kroz životnu priču Johna i Rike. John Hajdukovich Crnogorac i Rika […]