Početak vladavine Petrovića i XVIII v.

Kapetani duge plovidbe – Miloš Milošević

Miloš Milošević: Kapetani duge plovidbeUZ IZLOŽBU “POMORCI I TRGOVCI BOKE” U ZAGREBU Iako odabrana izložena dokumenta na papiru, platnu, srebru, u obliku maketa, tekstila i slično, – većinom pripadaju XVII, XVIII i XIX stoljeću, neophodno […]