Art & Fun box

Smokva i kuća

  KARUČ Montenegrina – Smokva i kuća Da li smokva raste iz kuće ili je kuća porasla na smokvi?    

Fokus

Karuč

jun 2011. Karuč je malo ribarsko naselje na obali Skadarskog jezera. Udaljeno je dvadesetak kilometara od Podgorice.Nekada je Karuč imao karakter privremenog naselja jer su stanovnici okolnih sela tu ostavljali opremu za ribolov . Karučko “oko” – […]