Fokus

KotorArt Akademija

Kotor, 13. mart 2023. Briga za mlade talente, jedan od stalnih fokusa KotorArtaOtvorena prijava za KotorArt akademiju Međunarodni festival KotorArt Don Brankovi dani muzike i ove godine jedan dio svog programa posvećuju mladim talentima. Već […]

Fokus

KotorArt akademija

Međunarodni festival KotorArt na ljeto 2022. godine organizuje KotorArt akademiju, čime nastavlja tradiciju majstorskih radionica, koje su činile značajan element programa i na samim počecima Festivala prije dvije decenije. Stvaranje prilika za usavršavanje i promociju […]