Dijaspora - urednik Gordan Stojović

Crnogorci Petrovog sela (kod Kladova) – Slobodan B. Medojević

Повијест црногорског народа испреплетана је сеобама. Масовност миграција Црногораца кроз нововјековну повјест – нарочито, зависила је ријетко од жеље Црногораца за промјеном животног простора, а врло често, готово по правилу од социо-економског статуса становништва. Крвна […]