Fokus

Vladimir Kuljača – Priča kao utisak poeme i romana

Sande DODEVSKI: Smrt Trajka – Lisice i druge priče, OFK d.o.o. Cetinje, 2014.   U novoj knjizi proze, zbirka priča, Sande Dodevski (1947. Jačince –  Kumanovo, Makedonija) glavna je odlika, kao kod većine afirmisanih makedonskih […]