Fokus

KotorArt Akademija

Kotor, 13. mart 2023. Briga za mlade talente, jedan od stalnih fokusa KotorArtaOtvorena prijava za KotorArt akademiju Međunarodni festival KotorArt Don Brankovi dani muzike i ove godine jedan dio svog programa posvećuju mladim talentima. Već […]