Fokus

Predavanje o projektu Antigona 2.0 Mediteran

LINK – regionalna platforma za kolaborativno učenje i istraživanje pozorišne produkcije Nakon prošlogodišnjeg pilot projekta LINK – regionalna platforma za kolaborativno učenje i istraživanje u polju pozorišne produkcije, nastalog u okviru saradnje između Akademije dramskih […]