Fokus

Mongolska “Kamila sa sedam grba“ na crnogorskom jeziku

    Knjiga „Kamaila sa sedam grba“ savremenog mongol­skog književnika Žambina Dašdondoga, objavljena u izdanju Udruženje književnih prvodilaca Crne Gore, 2013. godine, prva je knjiga jednog mongolskog pisca pre­vedena na crnogor­ski jezik. Dašdondogove priče sa […]