Anegdote

Nikšićki humor

Nikšićki humor smo predstavili sa sljedećim knjigama: Banjani u anegdotama – Čedo BaćovićS Vitom na još po jednu – Đorđe Puśo MatovićCrnogorske priče i anegdote – Dr Nikola M. Lipovac