Vladavina knjaza/kralja Nikole (1860-1918)

Novac na tlu Crne Gore – Milovan Šćepanović

       Monete južnoslovenskih naroda. Stari novac i kovnice novca. Strane valute u Crnoj Gori nekad. Pripreme za uvođenje sopstvenog novca i kovanje perpera. Novčani sistem Kraljevine i Republike Jugoslavije Po vizantijskom uzoru        Na području […]