Korisne informacije

Bijelo Polje

Centar za kulturu Ulica Muniba Kučevića 17. Bijelo Polje Tel/fax: 050 431 722 E-mail: czk@bijelopolje.co.me KUĆA RISTA RATKOVIĆA Ul. Muha Dizdarevića, Bijelo Polje 84000 Telefon: 050 432 155 GRADSKI MUZEJ Radnička, Bijelo Polje