Od početka XX vijeka do I Svjetskog rata

Prvi parlament Crne Gore iz 1905.god.

O počecima parlamentarizma u Crnoj Gori, svjedoči i jedna nevelika, ali vrlo zanimljiva knjiga, izdata u Beogradu, 1911. godine, potpisana pseudonimom Nikac od Rovina, pisana anegdotski i duhovito – više humoristično nego satirično – kao […]