Fokus

Aleksandar Aco Prijić

  Zahvaljujemo se gospodinu Đuru Prijiću, koji je omogućio da na stranicama Montenegrine, pripremimo izložbu umjetničkog stvaralaštva Aleksandra Aca Prijića.Svi korišćeni tekstovi i fotografije u ovoj prezentaciji, zaštićeni su i ne smiju se u bilo […]