Između I i II Svjetskog rata

Ko je bio Nikola Čopić – Radmilo Tadić

Radmilo TADIĆ: Ko je bio Nikola Čopić – pronalazač rudnika boksita i trgovac čiju imovinu pokušava da krčmi Opština Nikšić  Nikola ČopićUprkos procjenama geologa, Čopić je bio siguran da će pronaći blago. Ljubav prema rudarstvu […]