Od početka XX vijeka do I Svjetskog rata

Moji memoari – Radule Simov Brajičić

Memoari Radula Brajičića obuhvataju period od djetinjstva do kraja II svjetskog rata i predstavljaju zanimljivo štivo o događajima viđenim očima jednog crnogorskog oficira. Memoare, koji se čuvaju kod njegovih potomaka, za štampu je priredila njegova […]