Razna dokumenta

Prilozi za leksikon znamenitih licnosti crnogorske istorije II dio – Branislav Borilović

Најновија академска настојања на нзради црногорске енциклопедије и најаве коначне реализације таквог капитапног пројекта побуђују пажњу и инспиришу на ново ишчитавање и претражнвање наше прошлости. Као отворена трибина за критичку и читалачку јавност овај лексикон […]

Razna dokumenta

Papa iz Crne Gore – Drago Stanić

Сикет V. Перетије (Гратоморе 1З. 12.1520. -24.08.1590.) припада оном кругу великани сакралне историје Црне Горе и свијета и реду Црногораца државкика који су управљајући другим државама проносили славу своје домовине.Смрћу папе Грегорија ХIII изабран је […]