Crna Gora od 1945.

Moje viđenje Tita – Vidoje Žarković

Prvi susreti s Titom. Sudbonosna 1948. Tajne Titovih razgovora sa najvažnijim svjetskim državnicima. Šta je Tito govorio Amerikancima, a šta Rusima. Sovjetski zahtjevi za vojnim bazama. Ko je i zašto pokušavao da razbije Pokret nesvrstanih. […]