Fokus

Nova knjiga u izdanju Matice crnogorske

Matica crnogorska objavila knjigu istoričara Dragutina Papovića VJERSKE ZAJEDNICE I NACIONALIZMI U CRNOJ GORI (1965–1991) Nakon višegodišnjeg proučavanja literature o vjerskim zajednicama u Crnoj Gori i njihovom pravnom položaju, nastaju tekstovi koji su sabrani u […]