Literatura

Zaim Azemović – Crna Gora

CRNA GORA Iz ove utrobe maternje stijene Kuca bilo mog porijekla Iz ovog kamenog mlijeka Iz ovih stogova svjetlosti Napregnute visine krila i oblaka U krugu puta sustignutog sunca Kad sloboda zove Na život se […]