Fokus

Žene Balkana u džezu

  New Spark Jazz Orchestra- Žene Balkana u džezu, je inovativan umjetnički program sa ciljem da se poveća broj žena muzičara i kompozitora na regionalnoj Džez muzičkoj sceni, poboljšaju profesionalne mogućnosti i vidljivost žena muzičara kroz […]