Tivat – Izložba slika “Pariske reminiscence” Slobodana Boba Slovinića

U utorak 25. avgusta 2020. godine, u Muzeju i galeriji Tivat, otvorena je izložba slika autora Slobodana Boba Slovinića pod nazivom „Pariske reminiscence“. Radovi predstavljeni na ovoj izložbi nastali su u oktobru 2017. godine, tokom autorovog boravka u Parizu. Izložbu prati kolorni katalog u kojem se nalazi uvodni tekst autora o boravku u Parizu, kao i njegova biografija.

Slobodan Bobo Slovinić
Rođen je (1943) u Budvi. Rano dijetinjstvo proveo u Budvi i Kotoru. Srednje obrazovanje stekao na Cetinju i u Titogradu, maturirao je (1961) u gimnaziji “Slobodan Škerović” u Podgorici. Diplomirao je (1966) na Akademiji za primijenjene umjetnosti u Beogradu, na odsjeku unutrašnje arhitekture, u klasi profesora Đorđa Krekića. Bio je na studijskim putovanjima: Grčka, Njemačka, Francuska, Italija, Irak, SSSR, Španija. Prvi put se predstavio (1961) na grupnoj izložbi u Umjetničkom paviljonu u Podgorici. Za vrijeme studija izlaže sa prijateljima u kafani “?” u Beogradu. Prvu samostalnu izložbu priredio je (1965) u Modernoj galeriji u Podgorici. Do sada je imao preko 50 samostalnih i više od 350 grupnih i kolektivnih izložbi u našoj zemlji i inostranstvu.

Prvo priznanje, Zlatnu plaketu za slikarstvo, dobio je (1969) na izložbi u kafani “?” u Beogradu. Dobitnik je mnogih drugih nagrada i priznanja, među kojima: Nagrada “Oslobođenja Titograda” za slikarstvo (1977); Prva nagrada “Zimskog salona”, Herceg Novi (1980); Nagrada za slikarstvo “Grada Breseja”, Francuska (1983); Nagrada Fonda “Moša Pijade”, na XVIII Likovnom salonu “13 Novembar, Cetinje (1984); Prva nagrada salona “13 Novembar”, Cetinje (1987); “Počasna nagrada” za slikarstvo, Saveza francuskih umjetnika, Pariz (1988); Nagrada za slikarstvo “Le Franc Bourgeois”, Bresej (1989); “Novembarska nagrada” za slikarstvo, Budva (1990); “Trinaestojulska nagrada” Crne Gore (1990); Plaketa “Beli anđeo” za slikarstvo, Prijepolje (1995).

Istaknuti je kulturni stvaralac Crne Gore od (2010). Član je ULUCG-a i ULUPUCG-a od (1968). Izabran (1978) za sekretara Odbora za likovne umjetnosti CANU. Postao (1983) član “Maison des Artistes” u Parizu. Jedan je od osnivača i član Crnogorske panevropske unije. Učestvovao je u radu više slikarskih kolonija. Kreirao je preko (400) projekata unutrašnjeg uređenja prostora i brojne druge projekte, od kojih je većina realizovana. Bio je profesor na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici. Autor je knjiga: “Pariski zapisi” (1996); “Ujetničke zbirke Centra savremene umjetnosti Crne Gore” (2010); “Ars Libris” (2013). Povodom (60) godina stvaralačkog rada, u Narodnom muzeju na Cetinju, priređena je (2017) retrospektivna izložba i objavljena monografija. U Modernoj galeriji u Podgorici, prezentiran je (2018) izbor iz retrospekcije uz monografski katalog. Osim slikarstva i likovne kritike, bavi se enterijerom i dizajnom, živi i stvara u Podgorici i Budvi.

Prisutnima se obratila mr Jelena Bošković, direktorica JU Muzej i galerija Tivat. Izrazila je zadovoljstvo što se i u postojećim uslovima okupio veliki broj ljubitelja likovne umjetnosti.

Izložbu je otvorio profesor književnosti Neven Staničić. Između ostalog Staničić je rekao da mu je velika čast što otvara izložbu Boba Slovinića. Bobovi susreti sa Parizom su značajni jer je imao prilike da u dva navrata, 2001. i 2017. godine sagleda grad svjetlosti, da ga studijski prouči i naravno kao i svi slikari dio svog sentimenta veže za ovaj grad. Više u video zapisu.

Prije samog čina otvaranja izložbe, velikom broju pośetilaca obratio se autor izložbe Slobodan Bobo Slovinić. Zahvalio se prisutnima što su odvojili vrijeme da prisustvuju otvaranju izložbe. Riječi zahvalnosti je uputio i organizatorima koji su omogućili da dođe do ove izložbe.


VIDEO ZAPIS OTVARANJA IZLOŽBE


DIO IZLOŽENIH RADOVA


POŚETIOCI NA OTVARANJU IZLOŽBE


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


sixteen − 11 =