Tomica Nikčević – Pripreme za kodifikaciju porodičnog prava u Crnoj Gori

Istorijski zapisi, knjiga XIII, sveska 4, Titograd, 1960. g.

U toku rada na kodifikaciji građanskog prava u Crnoj Gori Bogišić je prikupljao materijal u kudikamo širem obimu nego što ga je obuhvatio Opšti imovinski zakonik. On je svoja istraživanja proširio, prije svega, teritorijalno, pa je anketa sprovođena i u Hercegovini i sjevernoj Albaniji.

KLIKNITE NA LINK DA OTVORITE DOKUMENT