Transkript – Nova knjiga poezije Đorđa Šćepovića

Iz štampe je u izdanju Transkripta izašla nova knjiga poezije Đorđa Šćepovića. Knjiga Doba struktuirana je u dva ciklusa: Doba i Pjesme Lenarda Kofmana. Urednik izdanja je Aleksandar Radoman, recenzenti su Hadžem Hajdarević i Emina Selimović, dizajn i prelom potpisuje Milutin Marković, za izdavača Mirza Lekić.

Đorđe Šćepović je rođen 6.aprila 1983. godine u Titogradu. Objavio knjige poezije: Provincije spasa ( 2004), Molitva za Judu (2004), Par riječi o strahu (2005), Apostol iz bloka A (2006), Triput reci metropola i nahrani ptice slovima (2009) , Dok crtah mapu svojih putovanja (2016) i Prije objave (2017). Zastupljen u više zbornika i panorama poezije. Poezija mu je prevođena na engleski, mađarski i slovenački jezik. Jedan je od osnivača i urednika časopisa za književnost i kulturu Script. Živi u Podgorici.