Dimitrije Popović – Galerija

 

 

 

 

RANI RADOVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EROS E TANATOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMAGGIO A LEONARDO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMAGGIO A DANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKULPTURE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERILYN MONROE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIJELO I PROSTOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORPUS MYSTICUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGDALENA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLE DALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVE MANTEGNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV. FRANJO ASIŠKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALEGORIJE O ARKADIJI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAFKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDITA II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALOMA – SALOME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFIKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAKATI