Velimir Ralević – Bečkerečka mečka

 

 

 

Bilješka o piscu:

Velimir Ralević je rođen 13. avgusta 1970. godine u Beranama.

 

Do sada je objavio:

Nebo kuća beskućnika, Priština 1994.,
Mravinjak u žitnom polju, Beograd, 1995.,
Divni sunovrati, Beograd, 1996.,
Svitac u grlu, Beograd, 1997.,
Mirišem na ljubav, Podgorica, 2000.,
Zlatni prozor, Beograd, 2002.,
Tanjini prsti zvone, Beograd, 2003.,
Brod u žitu, Priština, 2006.,
Vodeni čvor, Kosovska Mitrovica, 2007,
Zaljubljeni vitez, Berane, 2009.,
Mjesečarenje na suncu, Berane, 2011.

 

Dobitnik je vidovdanske povelje za 1994. godinu, nagrade UKCG za dječiju knjigu godine, nagrade za najbolju dječiju pjesmu o rijeci, prve nagrade na susretima Pjesnici sa Lima, nagrade za književno stvaralalaštvo „Krilata Seošnica“, plakete Mali princ i nekoliko drugih priznanja.

Učesnik je mnogih književnih manifestacija, zastupljen u mnogim zbornicima i časopisima, kao i u tridesetak antologija savremene poezije za djecu u zemlji i regionu.

Neke njegove pjesme prevođene su na ruski, rumunski, rusinski, bugarski, makedonski i lužičkosrpski.

 

Velimir Ralevic - Beckerecka mecka - korice

Velimir Ralevic - Beckerecka mecka - impresum

 

O knjizi

Pjesnička knjiga Velimira Ralevića Bečkerečka mečka, uglavnom namijenjena nešto većem uzrastu, građena je u znaku izrazite duhovitosti. Budući da u novijoj poetskoj produkciji, ne samo u Crnoj Gori, već i šire, preovlađuju djela koja se najvećim dijelom obraćaju djeci ranog školskog uzrasta, rijetkost je naići na kvalitetnu knjigu koja za ciljnu čitalačku grupu ima tinejdžere.
Fokusirajući se na glavnu tinejdžersku „boljku“, prva ljubavna treperenja i žudnje, Ralević iz unutrašnje perspektive osvjetljava ono što odrasli samo slute posmatrajući
svoju djecu na prelasku iz djetinjstva u mladost. Obilato koristeći humor kao posljedicu iznevjeravanja očekivane smisaonosti i onaj nesklad između zamišljenog svijeta idealnih vrijednosti i realistične stvarnosti (na čemu je zasnovana Šopenhauerova definicija komike) Ralević osvjetljava svijet mladih koji se bore za osvajanje slobode mimo stega škole i roditeljskih pravila, ali i svijet mladih koji starijima zna da „oteža život“. Na taj način dolazi do prikazivanja fenomena odrastanja u njegovoj sveukupnosti, te se tako složenom perspektivom ne mogu pohvaliti mnoge knjige.

Međutim, nije jedino tačka gledišta ono što približava ova ostvarenja mladim čitaocima, već i specifičan jezik koji obiluje žargonizmima i kolokvijalizmima čime se ostvaruje posebna vrsta veze u komunikacionom trouglu pisac-djelo-čitalac. U tom smislu poseban efekat imaju pjesme gdje se kroz karakteristične sufikse očuđava jezik što proizvodi humorističke efekte bilo da se time tvori utisak španskog (Moj problemos, Kad se vraćah iz školinjo), mađarskog (Bečkerečka mečka), dječijeg (Budes li moja) ili tzv „skraćenog“ jezika (Skraćena pjesma). Najzanimljiviji jezički eksperiment predstavlja pjesma svilopLET koja kombinacijom minuskula i majuskula tvori efekat „teksta u tekstu“. Takođe, Ralević u Bečkerečkoj mečki uzima u obzir i različite kontekste, te se određeni fenomeni prikazuju iz dvostrukih uglova, što uslovljava dvostruko čitanje poezije namijenjene mladima. Kada u pjesmi Čajevi Ralević kaže: „Od čajeva/ Iz naših krajeva/ Najrašireniji je stečaj/Pa čaj za liderski tečaj/ I značajne vrste čaja/ Iz grupacije očaja“, jasno je da na scenu stupa satirična oštrica koju će sa osmijehom i punim razumijevanjem primiti odrasli, dok će mladi, opijeni zvučnošću ove poetske strukture, uživati u muzičkoj strani stihova, sluteći njihovo pravo značenje. Poseban vid humora Ralević gradi karikiranjem specifičnog crnogorskog mentaliteta i sudarom nekadašnjeg, plemeneskopatrijarhalnog, i današnjeg sistema vrijednosti.

Ako bi trebalo pronaći glavne odrednice ove knjige moglo bi se reći da su to izuzetna duhovitost i jezički modernizam. Ako se po Frojdovom viđenju, iznešenom u njegovom čuvenom eseju o dosjetki, čovjek smijehom oslobađa od napetosti, i ako se otvaranjem prostora pjesme i za nestandardni jezik stvaraoci približavaju svijetu mladih, onda je najnovija poetska knjiga Velimira Ralevića najbolji dokaz da se poezijom čitalačko biće, bez obzira na uzrast, može mijenjati nabolje. A od mikrokosmosa do makrokosmosa – korak je tek.

dr Svetlana Kalezić Radonjić

 

Velimir Ralević je najautentičniji savremeni pesnik za decu i mlade u Crnoj Gori. Do sada niko kao on nije uspeo da u poeziji za najmlađe napravi tako srećan spoj tradicionalnog epskog pevanja i savremenog izraza.
Baštineći folklorne motive rodnog podneblja, ugrađujući ih u vlastitu poetsku strukturu pesme, od prvog susreta s njim, bio sam prijatno iznenađen funkcionalnošću tih stihova i njihovom komunikativnošću sa mladim, tada, slušaocima. Šarmantni pristup temama i sofisticirani humor primereni su njegovoj prirodi, i ako mu išta bude ime sačuvalo biće to upravo takva ostvarenja.

Pop D. Đurđev

 

KLIKNITE NA NASLOVNU STRANU ZBIRKE
DA BI OTVORILI NJEN SADRŽAJ

Velimir Ralevic - Beckerecka mecka - naslovna