Velja Mihajlović – Prilog istoriji odnosa Crna Gora – Vojvodina u XVIII veku

 
1) Koncept pisma gnu mitropolitu črnogorskomu 1752 maja, dne 4, vo Veršce
 
2) Koncept pisma gnu Vasiliju episkopu Skadarskomu, maja 4, 1752. g.
 
3) Kopija pisma gnu Iliji Drekaloviću vojevodi plemena Kučkoga, 4. maja 1752. g.
 
(Istorijski zapisi, knjiga XIII, sveska 4, Titograd, 1960. g.)


Kliknite na LINK da otvorite kompletan dokument