Veljko Rajković – Ljudnica

 

Veljko Rajković
Ljudnica

 

 

Zahvaljujemo se Veljku Rajkoviću, autoru knjige i izdavaču Udruženju humorista i satiričara Crne Gore koji su omogućili integralno objavljivanje knjige na Montenegrini.

 

 

 

Veljko Rajković je rođen 1954. godine u Dujevi (rodnom selu majke), Rijeka Crnojevića, Cetinje. Diplomirani je pravnik. Živi u Podgorici.

Piše aforizme, epigrame, satirične priče i satirične pjesme. Objavio je knjige aforizama U ZNAK(U) UZVIKA (1999) i ČOVJEKOLIKI LJUDI (2007). Jedan je od autora Antologije crnogorskog aforizma RIJETKE ČESTICE (2006).

Više puta je nagrađivan na Crnogorskom festivalu humorai satire u Danilovgradu – gdje je proglašen za satiričara godine u Crnoj Gori (2005). Na Prvom međunarodnom konkursu u Crnoj Gori za karikaturu i aforizam, dobio je prvu nagradu za aforizam (2005). Zastupljen je u više antologija i zbirki aforizama, između ostalog i u Antologiji slovenske umjetnosti – objavljenoj 2011. u Poljskoj i Antologiji balkanskog aforizma – 2008, kao i u knjizi Dr Ratka Božovića SEDMORICA PROTIV MEN’E, gdje je predstavljeno i esejistički tumačeno stvaralaštvo sedmorice crnogorskih aforističara.

 

PREDGOVOR

Da se lucidan aforizam temelji na bogatom životnom iskustvu, na filosofiji egzistencije i koherentnoj viziji svijeta, uvjerljivo svjedoči stvaralaštvo Veljka Rajkovića. Biti zrio u mišljenju pretpostavka je za zrelost aforističarskog umijeća. To nam potvrđuje ovaj aforističar, koji ima sposobnost da i haotičnu stvarnost, snagom svoje individualnosti, vidi umno i oštroumno, proživljeno, duhovito i kritički. A kao hroničara stvarnosti i kao tvorca satiričnog aforizma, Veljka Rajkovića prevashodno interesuje naličje realnosti i strukturalni problemi društva.

U njegovoj aforističarskoj osmatračnici zabilježena je apsurdna drama individualnih i kolektivnih strategija. Njegove ironične opservacije negacija su mrtvog i ustaljenog vladajućeg stereotipa i bespolnog mišljenja. Njegovi se aforizmi, u stvari, pojavljuju kao protivteža sivom dekoru svakodnevlja, kao njegovo duhovito i javno osporavanje. Teško je reći da li je za takvu satiričnu orijentaciju bila odlučujuća pouzdana percepcija realnosti ili snaga kritičke imaginacije ili darovitost dosjetljivosti ili ironijska neposrednost. Sigumo je, međutim, da se radi o važnom uticaju svih ovih predispozicija.

Proživljeno i apsurdno iskustvo podupire snagu njegove individualnosti, njegovu oštroumnost i njegovu duhovitost. Intezitetom sažetosti svojih aforističkih varijacija, Rajković nastoji da prevrednuje sve što može da se prevrednuje, pored ostalog i s toga da bi se stiglo do inverzije, do inverzivnog mišljenja. Prisustvo lapidarnosti i sentencioznog kazivanja pokazuje koliko je autor uspješno stizao do uvjerljive i nadahnute kontemplacije i sugestivne misaonosti.

U knjizi nadmoćnih aforizama, Rajković se priklanja otvorenom, neočekivanom, prestupničkom i inverzivnom mišljenju. A za njega je aforizam bio i ostao čin slobode, forma kritičkog vrednovanja i mentalnog provjetravanja. To je i najbolji put do mislećeg čitaoca i kritičke javnosti.

Iz naznačenih razloga, LJUDNICU – knjigu monumnetalnih minijatura duha i duhovitosti, najtoplije preporučujem istinskim ljubiteljima humora i satire.

Ratko Božović

 

KLIKNITE NA NASLOVNU STRANICU
KAKO BI OTVORILI KOMPLETAN SADRŽAJ KNJIGE