Veselin Vesko Milović – Da li je iPhone?DA LI JE iPhone?

Na internetu vijest dana,
sa mobilnim rodila se beba,
sasvim je u redu, rekoše neki,
u ovom vremenu tako treba.

U velikom čudu narod se pita,
nije im jasno da li to može,
neki su išli i mnogo dalje,
da li je ajfon, o moj Bože?

Bile su tu kombinacije razne,
možda je kineski, pa Google nema,
nije prošlo ni par sati,
ovo je postala globalna tema.

Koliko kamera i RAM-a ima,
već peti dan rasprava teče,
o mobilnom saznasmo puno,
za bebu niko ništa ne reče.

Mozganjem velikim otkriše tajnu,
kako je bebu s mobilnim rodila,
ajfon je stalno u glavi imala,
dok je s voljenim ljubav vodila.


1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


four × 3 =