Više od 10.000 e-članaka u e-katalogu Centralne univerzitetske biblioteke


Elektronski katalog Centralne univerzitetske biblioteke u 2020. godini bogatiji je za 1.555 članaka sa linkom do punog teksta, zahvaljući čemu je sada dostupno više od deset hiljada (10.652) e-članaka koje mogu pretraživati i koristiti studenti, akademsko osoblje, istraživači i ostali korisnici Biblioteke.

Link

Riječ je o stručnim i naučnim tekstovima koji su objavljeni u časopisima koje izdaju Univerzitet Crne Gore i relevantni univerziteti iz regiona, zatim o člancima crnogorskih istraživača objavljenim u eminentnim svjetskim časopisima, kao i ostalim člancima koji su prikupljeni u skladu sa zahtjevima bibliotečkih korisnika.


Na ovaj način omogućeno je brže i lakše pretraživanje i korišćenje stručnih i naučnih informacija neophodnih na svim nivoima visokog obrazovanja i u oblastima naučnog istraživanja.

Pored ovih članaka, naši korisnici mogu pretraživati i baze ostalih biblioteka unutar Elektronskog kataloga Virtuelne biblioteke Crne Gore u kome se nalazi 3.739 elektronskih članaka i 27.300 članaka sa linkom do njihove elektronske verzije.

U vremenu izražene potrebe za brzim i provjerenim informacijama, Centralna univerzitetska biblioteka će nastaviti da obogaćuje svoj fond elektronskih izvora kao najbržih sredstava za diseminaciju naučnih informacija.

Za sve nedoumice u vezi sa načinom pretraživanja i korišćenja navedenih baza podataka korisnici mogu kontaktirati bibliotekare Centralne univerzitetske biblioteke.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


six − three =