Vladika Sava Petrović u Rusiji 1743-1744. godine

Branko Pavićević:
Vladika Sava Petrović u Rusiji 1743-1744. godine

Tekst je preuzet iz Istorijskog časopisa, knjiga XIV – XV za 1963-1965., štampano u Beogradu 1965. godine.

Odluka o odlasku vladike Save za Petrograd donesena je sredinom mjeseca septembra 1742. na opštecrnogorskom saboru održanom na Cetinju. Tada je sastavljeno pismo za caricu Jelisavetu Petrovnu, u kome glavne crnogorske i brdske starješine preporučuju svog mitropolita, smatrajući da će on naići na prijem, sličan onom kojim je bio udostojen prvi crnogorski emisar u Rusiji 1715 – vladika Danilo.

KOMPLETAN TEKST MOŽETE PROČITATI
AKO KLIKNETE NA ISTORIJSKI ČASOPIS