Vladislav Ivanović – Pojasevi Etnografske zbirke Muzeja grada Podgorice

 

 

Vladislav Ivanović

Pojasevi Etnografske zbirke Muzeja grada Podgorice

 

“Cilj rada je da se prikažu pojasevi koji čine veći dio nakita iz Etnografske zbirke Muzeja grada Podgorice, da se istakne njihov vizuelni doživljaj i pruži potpuniji uvid ovog upotrebno – ukrasnog predmeta kao dijela narodnog nakita sa ovog kulturno-istorijskog prostora”.

 

Tekst u ovom prilogu preuzet iz: