Zatvorenici u Podgorici zbog učestvovanja u Božićnjom ustanku


Управа Центр. Казненог Завода
Број 49
Подгорица, 13, фебруар 1919. г.

Господину

Госп. Андрији Радовићу
Подгорица

Према наређењу Извршног Народног Одбора од 13. ов. Мј. Број службено, част ми је Вам спровести списак затвореника који се налазе у Центр. Каз Заводу.

Исти су оптужени за учешће у скорашњој побуни.

Управник,
Капетан Р. Петровић, с. р.

СПИСАК ЗАТВОРЕНИКА
У Централном Казненом Заводу у Подгорици


Р. б. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ, Чин, Из којег је мјеста, Године

1. Богић Радовић Пјешад. команд. Бјелопавлића 43
2. Станко Грубач ,, ,, Никшића 50
3. Петар Ломпар Арт. командир Цетиње 38
4. Јован Пламенац ,, ,, Црмница 65
5. Петар Вујовић ,, ,, Никшић 47
6. Марко Мартиновић ,, ,, Цетиње 36
7. Стеван Радовић Инжињ. Команд. Бјелопавлића 39
8. Лука Стаматовић Пјешад. команд. Загарач 46
9. Јошо Јововић ,, ,, Никшића 41
10. Милован Радуловић ,, ,, Комана 36
11. Пуниша Бојовић ,, ,, Жупе Никшићке 42
12. Никола Николић Арт. Капетан Милочани/Никшић/ 41
13. Станиша Николић ,, ,, Озринића 45
14. Јаков Урошевић ,, ,, Кочана 38
15. Савић Батрићевић ,, ,, Бјелопавлића 47
16. Петар Никчевић Пјешад. поручник Стубице 32
17. Јоксим Радовић ,, ,, Бјелопавлића 33
18. Блажо Беговић ,, ,, Загарча 31
19. Никола Марковић ,, ,, Љеш. нах. – Буковала 28
20. Стево Радоњић ,, ,, Комана 36
21. Никола Беговић Арт. п. пор. ст. вој. Загорча 28
22. Лука Вукадиновић ,, ,, ,, ,, ,,,, ,, 37
23. Блажо Вујовић ,, ,, ,, ,, ,, Никшића 35
24. Стеван Радуновић Пјеш. п. пор. нар. вој. Љешан. нах. 58
25. Милош Радуловић ,, ,, ,, ,, ,, Комана 56
26. Ђуран Хајдуковић ,, ,, ,, ,, ,, Црмнице 62
27. Перо Кустудија ,, ,, ,, ,, ,, Никшића 39
28. Јован Кустудија ,, ,, ,, ,, ,, ,, 58
29. Петар Вујовић ,, ,, ,, ,, ,, ,, 40
30. Томица Пековић ,, ,, ,, ,, ,, ,, 53
31. Милош Крушка ,, ,, ,, ,, ,, ,, 64
32. Марко Беговић ,, ,, ,, ,, ,, Комана 65
33. Мило Ђурановић Арт. п. пор. нар. вој. ,, 52
34. Ђуро Марковић Пјеш. п.пор. нар. вој. Загарач 34
35. Милован Секулић ,, ,, ,, ,, ,,
36. Саво Вулетић Министар на расп. Зете 48
37. Ристо Поповић ,, ,, ,, Цетиње 48
38. Марко Ђукановић ,, ,, ,, Никшића 52
39. Михаило Поповић Држ. савјет. у пенз. Цетиње 70
40. Раде Радовић Судија Бјелопавлићи 38
41. Марко Лековић Професор Црмнице 65
42. Ристо Радовић Вој. грађ. чом. 5 кл. Бјелопавлића 35
43. Драгутин Радовић Студент ,, 28
44. Саво Пламенац Упр. царинарнице Црмнице 50
45. Филип Радуловић Племен.капетан Комана 52
46. Марко Мијушковић Трговац Котор 45
47. Иван Чукић Учитељ Берана 40
48. Филип Пејовић Облас. судија Никшића 44
49. Саво Кустудија Пред. општине ,, 51
50. Петар Вуковић Свјештеник Комана 62
51. Максим Павићевић Архимандрит Ж. Никшићке 56
52. Зарија Килибарда Писар капетан Бањана 31
53. Блажо Ђурановић Тежак Никшића 30
54. Лука Копривица ,, Бањана 32
55. Стеван Оташевић Пјеш. п. пор. нар. вој. Његуша 53
56. Владо Врбица ,, ,, ,, ,, ,, ,, 33
57. Радонја Митровић ,, ,, ,, ,, ,, Марковине 59
58. Никола Врбица Перјаник Његуша 38
59. Марко Мартиновић ,, Бајица 45
60. Лука ,, Стр. истр. затвора ,, 28
61. Лазар ,, Жандар ,, 27
62. Драго ,, ,, ,, 18
63. Јован Милов ,, ,, ,, 20
64. Филип ,, ,, ,, 35
65. Рашо ,, ,, 50
66. Васо ,, Перјаник ,, 53
67. Јован Крстов ,, Учитељ ,, 27
68. Владимир Гвозденовић Пред. општине. Ћеклића 20
69. Михаило Вицковић ,, ,, ,, 19
70. Спасоје Вицковић Кмет ,, 30
71. Никола Перутовић Пјеш. п. пор. нар. вој. Марковина 48
72. Вукале Рајковић ,, ,, ,, ,, ,, Косијера 36
73. Лука Аџић Учитељ ,, 52
74. Филип Радовић Жандар Косијера 20
75. Ђуро И. Радовић ,, ,, 21
76. Ћиро Г. ,, ,, ,, 21
77. Никола ,, ,, ,, 21
78. Јован Мартиновић ,, Бајица 30
79. Ђуро Бећир Фин.чиновник Његуши 45
80. Милан Бурић Пјеш. п. пор. нар. вој. Заграде 35
81. Јован Јоветић Свјештеник Ћеклића 57
82. Шуљо Побор Тежак Цетиње 53
83. Илија Дубовичанин Арт. водник ,, 60
84. Крсто Вујовић Пјеш. п. пор. нар. вој. Микулића 32
85. Иво Каписода Барјактар Цетиње 45
86. Петар Липовина Учитељ Бјелоша 27
87. Јован Милановић Пјеш. п. пор. нар. вој. Цеклина 55
88. Илија ,, Учитељ приправ. ,, 24
89. Ђуро ,, Кмет ,, 28
90. Саво Пејовић Арт. наредник Љешан. нах. 41
91. Илија Јовићевић Свјештеник Цетиње 49
92. Мирко Вујичић Пјеш. п. пор. нар. вој. Загарча 32
93. Мићо Поповић Тежак Његуша 19
94. Стево Иванишевић Перјаник Цетиња 45
95. Андрија Мирковић Вод. жандарм Никшића 40
96. Саво Јанковић Перјаник Цеклина 47
97. Никола Мићуновић Кмет Чева 37
98. Горчин Вујовић ,, ,, 19
99. Јово Турчиновић Гимназист ,, 18
100. Бошко Радуновић Наредник Љешанске Нахије 33
101. Ђуро Ђуришић Учитељ ,, 37
102. Саво Бојанић Пјеш. п. пор. нар. вој. ,, 48
103. Илија Брновић Пјеш. п. пор. нар. вој. ,, 32
104. Перо Ђуришић Капетан ,, 46
105. Спасоје Абрамовић Тежак Велестова 41
106. Ђуро Милошевић Пјеш. п. пор. нар. вој. Његуша 62
107. Ђуро Костић Плем. капетан Љуботиња 61
108. Ђуро Шоћ Командир ,, 58
109. Марко Шоћ Пош. тел. чинов. ,, 42
110. Стеван Кнежевић Плем. капетан ,, 55
111. Ђоко Дрецун Поручник ,, 32
112. Томо Вујановић ,, ,, 55
113. Перо Вучковић Барјактар ,, 49
114. Вој. Божо Петровић Мин. у пензији Никшић 73
115. Вој. Ђуро Петровић Бригадир ,, 69
116. Марко ,, ,, ,, 61
117. Ристо И. Радуловић Официр Комана 57
118. Митар Ђ. Радоњић ,, ,, 48
119. Петар Шћепановић Тежак Загарача 23
120. Јован Шоћ Цариник Љуботиња 29
121. Нико Вучковић Тежак ,, 28
122. Илија Вучелић ,, Улциња 35
123. Ђон Марика ,, ,, 32
124. Павле Марковић ,, Загарача 33
125. Симо Марковић ,, ,, 27

/Iz spiska Andrije Radovića – original je ustupljen (1953) Istorijskom Institutu Crne Gore.
BIIT, 360

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


2 + 15 =