Zbornik radova “Studia instrumentorum musicae popularis II” (new series)

 

Прилог припремила мр Злата Марјановић, етномузиколог

 

Крајем 2011. године је публикован зборник радова STUDIA INSTRUMENTORUM MUSICAE POPULARIS II (NEW SERIES), едитора Gise Jähnichen, професора музикологије на Универзитету Putra Malaysia и председницом ICTM групе за Народне музичке инструменте (MV-Wissenschaft: MV-Verlag, 193-204. ISSN 2191-5261 ISBN 978-3-86991-411-4).

Овај је зборник радова настао након научног скупа одржаног априла 2011. године у Стубичким топлицама, у Хрватској. У њему се налазе радови многих етномузиколога, везаних за народне музичке инструменте целог света.

На пример, везано за групу жичаних инструмената, Timkehet Teffera пише о етиопској лири са шест жица (Krar), Naoko Nagai о једној врсти кинеске цитре (Qin), о једној врсти виоле (Biola) забележеној на Суматри, али и о гуслама у Срба, о којима пишу Данка Лајић-Михајловић и Мирослав Стојисављевић.

О једној од удараљки, забележеној у бразилској музичкој традицији (Cuica) пише Nana Marianne Yeh. Највише радова је у овом зборнику посвећено дувачким инструментима, попут гајди забележених у традицијама многих европских народа (у Словачкој, Сардинији, Хрватској, Србији), о којима пишу Bernand Garaj, Marco Lutzu, Наила Церебашић, Нина Шала, Катарина Дупланчић, Вилена Врбанић, Растко Јаковљевић и други, попут хармонике, на пример, оне у Словенији о којој пише  Мојца Ковачић, попут инструмената типа флауте у Малесији о којој пише Gise Jähnichen или свирале у Србији о којој пише Мирјана Закић, или попут јапанских дувачких инструмената са језичком (Tofu-Rappa) о којима пише Fujita Rinko.

У овом зборнику је публикован и рад Злате Марјановић о посебној категорији свирача забележеног у делу Црногорског приморја – о диплар-гуслару, Љубу Дулетићу из Будве, а родом из Маина, који подједнако успешно и квалитетно дипла дипле и удара у гусле.

У прилог несумњивом квалитету и значају зборника радова STUDIA INSTRUMENTORUM MUSICAE POPULARIS II (NEW SERIES), едитора Gise Jähnichen, иду и пропратни ЦД, односно ДВД, на којима се налазе звучни и видео примери многи инструмената о којима је писано.