Zdravko Rakočević – Antibirokratska revolucija u Podgorici 1988-89

Feljton u listu “Vijesti”, izlazio od 20. januara do 20. februara 2013.

Smjena crnogorskog rukovodstva januara 1989, je nedovoljno istražena tema novije crnogorske istorije. Iako je od tada prošlo dvadeset tri godine i dalje postoje različita tumačenja ovih dogañaja – da li su bila zaista tipičan crnogorski izum, ili su podsticana sa strane u okviru Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Kliknite na LINK da otvorite dokument.