#Željena: tema trećeg dana Pjace od filozofa u okviru festivala KotorArt


Međunarodni festival KotorArt, u okviru Pjace od filozofa organizuje završno veče programa Vox feminae, panel-diskusiju pod nazivom #Željena u srijedu, 26. jula, u Kreativnom habu u Kotoru, sa početkom u 21 čas. Prve dvije noći, pod nazivom Darina regula i Crnogorka kao inspiracija, zamišljene su kao umjetničko-debatni program dok je treća noć rezervisana isključivo za panel diskusiju o vrlo značajnoj i aktuelnoj temi.

Učesnice panel diskusije biće Maja Raičević, izvršna direktorka Centra za ženska prava, Amira Fazlagić, ginekološkinja i genetičarka, Jelena Vukasović, glavna urednica programa u OJU Muzeji Kotor, antifašistkinja i feministkinja, dok će moderatorka večeri biti dirigentkinja, Dragana Jovanović.

Panel-diskusija pod nazivom #Željena podstaknuta je kampanjom o zloupotrebi prenatalnih testova i problemu selektivnih abortusa #Neželjena, iniciranom od strane Centra za ženska prava, uz podršku agencija McCann Podgorica i McCann Beograd. O patrijarhalnom sistemu vrijednosti i rodnoj diskriminaciji u Crnoj Gori i šire, na teritoriji Balkana, govoriće učesnice panel-diskusije.

Ovogodišnja Pjaca od filozofa i tema Vox Feminae predstavlja važan segment KotorArta i nadamo se da će ova aktuelna tema podstaknuti i publiku da se uključi u javnu diskusiju.  – istakli su iz PR službe festivala.

Maja Raičević je aktivna u crnogorskom civilnom društvu već dvadeset godina. Trenutno je izvršna direktorka NVO Centar za ženska prava. U okviru aktivnosti Centra, podržava žene koje su preživjele rodno zasnovano nasilje i njihov pristup pravdi. Učestvovala je u realizaciji više ključnih projekata u oblasti praćenja ljudskih prava u Crnoj Gori. Vodi obuke o rodnoj ravnopravnosti, ljudskim pravima i nasilju nad ženama za civilni sektor, mlade i nadležne institucije. Autorka je brojnih izvještaja i publikacija o položaju žena. Učestvovala je u pripremi niza nacionalnih politika u oblasti rodne ravnopravnosti i nasilja nad ženama u Crnoj Gori.

Amira Fazlagić diplomirala je 1985, magistrirala 1997, a doktorsku disertaciju odbranila 2005. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Specijalistički ispit ginekologije s akušerstvom položila 1993. godine, a završila je i specijalističke akademske studije, studijski program genetike na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na Senatu Evropskog univerziteta izabrana je u zvanje vanrednog profesora Medicinske akademije US Medical school, za užu naučnu oblast Kliničke hirurške grane medicine – predmet Ginekologija i akušerstvo. Bila je predavač na doktorskim studijama na predmetu Personalizovana medicina i farmakogenomika, program Molekularna biologija, na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 2009. godine. Predsjednica je Nacionalne asocijacije za unapređenje i razvoj regenerativne medicine. Bila je zamjenica direktora Centra za bioetičke studije Univerziteta u Beogradu, generalni sekretar UNESCO Katedre za bioetiku za Evropu ICB The International Chair in Bioethics University Haifa, Izraes. Jedna je od osnivačica i članica Upravnog odbora Udruženja žena Naša Aska, od 2016, i suosnivačica Nacionalne alijanse Veličanstvene.

Jelena Vukasović maturirala je u kotorskoj Srednjoj školi, a diplomirala na Odsjeku za srpski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Nikšiću. Radila je kao profesorica maternjeg jezika (2006–2008), producentkinja Kotorskog festivala pozorišta za djecu (2008–2011), novinarka i glavna i odgovorna urednica Radio Kotora (2008–2017) i sekretarka za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor (2017–2019). Danas je glavna urednica programa u OJU Muzeji Kotor. Koautorka je knjige za djecu Kotorske pričice o nasljeđu, 2022. godine. Članica je Teatra zajednice Pozorište o Kotoru, koji je od 2015. do 2017. pripremio i u Kotoru, Crnoj Gori i regionu dvadeset puta odigrao predstavu KoTo(R) o Kotoru, u režiji Petra Pejakovića. Antifašistkinja je i feministkinja.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


3 + eighteen =