Živko Andrijašević: Borba za međunarodno priznanje Crne Gore 1851. – 1878.godina


Dnevna novina “Publika”,  10. – 18. februar 2002. godine

“Na konferenciji ambasadora velikih sila u Carigradu, krajem 1858. godine, utvrđena je nova, međunarodno priznata granična linija između Crne Gore i Turske…”

KLIKNITE NA LINK DA OTVORITE DOKUMENT