Živko Andrijašević: Crnogorska državotvorna ideja 1700. – 1878.godine

 

Dnevna novina “Publika”,  3. – 13. mart 2002. godine

“…Ideja o stvaranju nezavisne crnogorske države javila se početkom18. vijeka, i zanimljivo, ona nije nastala u isto vrijeme kada i nacionalno-oslobodilački pokret Crnogoraca protiv turske vlasti, već nekoliko decenija nakon njega…”


Kliknite na LINK da otvorite kompletan dokument.