Zlata Marjanović – U vojevanju za folklor: Psihičko znojenje Nikole Hercigonje

Злата Марјановић

У ВОЈЕВАЊУ ЗА ФОЛКЛОР:
ПСИХИЧКО ЗНОЈЕЊЕ НИКОЛЕ ХЕРЦИГОЊЕ

Др Злата Марјановић

професор етномузикологије, традиционалног пjевања, традиционалног свирања и народних ансамбала у Музичкој школи ,,Стеван Мокрањац“ у Краљеву.

Рођена 1966. године у Београду.

Zlata MarjanovicНижу музичку школу и први средње музичке школе, клавирски одсjек, завршила у школи „Јован Бандур“ у Панчеву. Школовање наставља у средњој музичкој школи „Корнелије Станковић“ у Београду, коју завршава 1985. године са одличним успjехом и звањем клавириста-корепетитор.

Године 1985. уписује студије етномузикологије на Факултету музичке уметности у Београду, које под менторством др Димитрија Големовића завршава 1990. године, са оцjеном 10 из главног предмета и са радом „Улога музике у традиционалним обредима села Брза“.

Упоредо са студијама етномузикологије, на Факултету музичке уметности у Београду похађа наставу чембала у класи проф. Оливере Ђурђевић, наставу клавира у класи проф. Сање Дракулић и проф. Игора Ласка, наставу камерне музике у класи проф. Наде Кецман и чланица је хора Collegium musicum.

Као најбољем студенту за 1991. годину додjељује јој се награда из фонда Александра Ђорђевића.

Године 1997. под менторством др Димитрија Големовића завршава магистарске студије на Факултету музичке уметности у Београду, са радом „Вокална музичка традиција Боке Которске“.

Током студија, била стипендиста Републичке фондације за развој научног и техничког подмлатка.

Године 2013. под менторством др Димитрија Големовића завршава докторске студије на Факултету музичке уметности у Београду, са радом „Народна музика Боке Которске и Црногорског приморја“.

Истражујући вокалну, вокално-инструменталну и инструменталну музичку традицију, још током студија обилази дjелове Србије (источна, југоисточна и западна Србија, југоисточно Косово), а почев од 1986. године и дjелове Црне Горе (Приморје са залеђем).

ОБРАЗОВАЊЕ

– основне студије – Факултет музичке уметности у Београду, Одсек за етномузикологију, 1991.

– магистратура – Факултет музичке уметности у Београду, 1997.

– докторат – Факултет музичке уметности у Београду, 2013.

ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО

– октобар 1988. до фебруар 1989. Музичка школа “Јован Бандур” Панчево (историја музике)

– септембар 1989. до септембар 1994. године – Музичка школа “Јован Бандур” Панчево (историја музике, етномузикологија, упоредни клавир)

– март – јун 1998. године – Музичка школа “Јосип Славенски” Београд (солфеђо, дjечији оркестар)

– од 1999. до 2004. године Ансамбл народних игара и песама “Коло” Београд

– од 1999. до 2003. године Виша Музичка школа Ниш, звање вишег предавача (етномузикологија)

– од септембра 2005. – Музичка школа ,,Стеван Мокрањац“ Краљево (етномузикологија, традиционално пjевање, традиционално свирање, традиционални ансамбли)

УЧЕШЂЕ НА НА НАУЧНИМ СКУПОВИМА

-1988: конгрес СУФЈ Рожаје, Црна Гора.

-1989: конгрес СУФЈ Соко Бања, Србија

-1998: Мокрањчевих дана, Неготин, Србија.

-2001: Човек и музика посвећен професору др Драгославу Девићу, Београд, Србија.

-2001: Грбаљ кроз вјекове, Котор, Црна Гора.

-2005: Историја и мистерија музике посвећен професору др Роксанди Пејовић, Београд, Србија.

-2006: 4. Истарски етномузиколошки сусрети, Роч, Хрватска.

-2007: Дани Владе Милошевића, Бања Лука, БиХ.

-2008: Дани Владе Милошевића, Бања Лука, БиХ.

-2008: ICTM, Study Group for Multipart Music, European voices II, Беч, Аустрија.

-2009: Кај би с то фолклоро, посвећен др Змаги Кумер, Љубљана, Словенија.

-2010: Трагом црногорске музичке баштине, Подгорица, Црна Гора.

-2011: научни скуп Црногрско клапско певање: путеви и путокази, Пераст, Црна Гора.

-2011: ICTM, Study Group for Folk Musical Instruments, Стубичке топлице, Хрватска.

-2012: научни скуп Лудвик Куба: Пјесме далматинске из Боке Которске 1907, Пераст, Црна Гора.

-2013: ICTM, Study Group for Multipart Music, Будимпешта, Мађарска.

ЧЛАНСТВО

-Члан Српског етномузиколошког друштва (СЕД) од 2002. године.

-Члан међународног удружења етномузиколога (ICTM) од 2008. године.

НАГРАДЕ

– 1990, награда “Владимир Ђорђевић”, као најбољем студенту на одсеку за етномузикологију на Факултету музичке уметности

– 2006, прва награда, победник категорије (100 максималних поена) на Међународном хорском фестивалу “Мајске музичке свечаности” у Бијељини, категорија традиционалног певања са ученицима етномузиколошког одсека Музичке школе “Стеван Мокрањац” Краљево

– 2007. прва награда, победник категорије (100 максималних поена) на Међународном хорском фестивалу “Мајске музичке свечаности” у Бијељини, категорија традиционалног певања са ученицима етномузиколошког одсека Музичке школе “Стеван Мокрањац” Краљево

– 2008. прва награда, победник категорије (100 максималних поена) на Међународном хорском фестивалу “Мајске музичке свечаности” у Бијељини, категорија традиционалног певања са ученицима етномузиколошког одсека Музичке школе “Стеван Мокрањац” Краљево

– 2010. прва награда, победник категорије (100 максималних поена) на Међународном хорском фестивалу “Мајске музичке свечаности” у Бијељини, категорија традиционалног певања са ученицима етномузиколошког одсека Музичке школе “Стеван Мокрањац” Краљево

– 2011. прва награда, победник категорије (100 максималних поена) на Међународном хорском фестивалу “Мајске музичке свечаности” у Бијељини, категорија традиционалног певања са ученицима етномузиколошког одсека Музичке школе “Стеван Мокрањац” Краљево

– 2012. прва награда, победник категорије (98 поена) на Међународном хорском фестивалу “Мајске музичке свечаности” у Бијељини, категорија традиционалног певања са ученицима етномузиколошког одсека Музичке школе “Стеван Мокрањац” Краљево

– 2013. прва награда, победник категорије (98 поена) на Међународном хорском фестивалу “Мајске музичке свечаности” у Бијељини, категорија традиционалног певања са ученицима етномузиколошког одсека Музичке школе “Стеван Мокрањац” Краљево

ПРИЗНАЊЕ

– Музичке школе “Стеван Мокрањац” Краљево за залагање и постигнуте резултате у педагошком раду са ученицима етномузиколошког одсека у школској 2010/2011. години

СТИПЕНДИЈА

– током студија стипендиста Републичке фондације за развој научног и техничког подмлатка

ПРОЈЕКТИ

– од јануара 2011. године учесник на пројекту Министарства просвете и науке Србије “Музичка и играчка традиција мултиетничке и мултикултуралне Србије” (на иницијативу етномузиколога др Димитрија Големовића).

– од 2012 до 2013 године Senior Reserchear на пројекту „Common Roots and Cultural Cooperation“ u organizaciji Evropske Unije, и реализацији Музичке академије Универзитета Црне Горе, Culture-Media-Art Association, Kukes Regional Council.

E-mail: aurelliakramberger@gmail.com

Broj telefona: (00381) 63 244 268


БИБЛИОГРАФИЈА

КЊИГЕ

1998. Vokalna tradicija Boke Kotorske. Udruženje kompozitora Crne Gore. [Vocal tradition of Boka Kotorska. Association of Montenegro composers.] Podgorica. 781.7(497.16)

2002. Narodne pesme Crne Gore po tonskim zapisima i odabranim beleškama Nikole Hercigonje. Institut za muzikologiju i etnomuzikologiju Crne Gore. [Folk songs of Montenegro by recordings of Nikola Hercigonja. Institute of musicology and ethnomusicology of Montenegro.] Podgorica. 784.4(497.16) 886.1/.2 – 1:398

2005. Narodna muzika Grblja.Novi Sad: Društvo za obnovu manastira Podlastva (Grbalj). Institut za muzikologiju i etnomuzikologiju Crne Gore. [Folk music from Grbalj. Novi Sad: Society for revival of monastery Podlastva (Grbalj). Institute of musicology and ethnomusicology of Montenegro.]. Novi Sad. 398.8(497.16) ISBN 86-85761-01-8 COBISS.CG-ID 9741584

НАУЧНИ И СТРУЧНИ РАДОВИ

1988. Karakteristike muzičkog izvođenja na “polu-sazu” Mehe Huseinovića (Prilog proučavanju muzičke tradicije zvorničkog Podrinja). [Characteristics of playing on “half-saz” by Huseinovic Meho. (A contribution to the study of traditional music of zvorničko Podrinje.)] In Proceedings of the 35 st Congress of SUFJ in Rožaje. Titograd. 410-418.

1989. Dva stila izvođenja đurđevdanskih pesama u selu Poružnica. (Prilog proučavanju narodne tradicije sokobanjskog kraja.). [Two styles of singing songs on St. George’s Day in village (A contribution to the study of traditional music of Sokobanja district in East Serbia.] In Proceedings of 36st Congress SUFJ in Skobanja. Beograd. 70-78.ISBN 86-81205-02-1 886.1/.6.09:398(082)

1990. “Novokomponovana narodna pesma” u razvojnom procesu. (Na primeru dalmatinskog pevanja.). [“New-composed folk song” in development process (on Dalmatian urban folk-song model). In Proceedings of 37st Congress of SUFJ in Plitvice lakes 1990.Zagreb. 214-223.UDK 39(05) YU ISSN 0454-3149

1992. Uloga muzike u tradicionalnim obredima sela Brza (Prilog proučavanju muzičkog stvaralaštva Porečja u Južnoj Srbiji.). [The role of music in traditional custom of village Brza (A contribution to the study of traditional music of district Porecje in Southeast Serbia)]. In 32st Anthology of Leskovac. Leskovac. 121-152.UDK 398 : 7 (497.11) UDK-008 YU ISSN 0350-7262

1998a. Vokalna muzička tradicija sela Brza (Prilog proučavanju narodnog muzičkog stvaralaštva jugoistočne Srbije na primeru porodice Petrović). [Vocal Traditional Music of village Brza (Southeast Serbia)]. In 38st Anthology of  Leskovac. Leskovac. 267-354. UDC-008 YU ISSN 0459-1070 UDK 784 (497.11)

1998b. Naša narodna pesma i njen budući život. Muzički glasnik Udruženja kompozitora Crne Gore, jul-septembar. [Our folk song and her future life. In musical herald of Association of Montenegro composers, July-September 1998.] Podgorica. 7.

1998c. Milka Moric – usamljeni čuvar muzičke tradicije (Prilog proučavanju muzičke tradicije Boke Kotorske). [Milka Moric – the lonesome guardian of music tradition (Acontribution to the study of music tradition in Boka Kotorska)]. In Creation anthology. Podgorica. 509-519.

2002. O ne/postojanju granica među prolećnim obredno-običajnim pesmama sela Brza. 42. Leskovački zbornik. [About in/existe limits among spring ritual-custom songs of village Brza.] In 42st Anthology of Leskovac. Leskovac. 133-145. UDC-008 YU ISSN 0459-1070 UDK 929

2003. Vokalna tradicija Boke Kotorske i Crnogorskog primorja: od pevanja iz glasa do klape. Čovek I muzika, međunarodni simpozijum, Beograd, 20-23. jun 2001. godine, posvećen profesoru Dragoslavu Deviću povodom 75-godišnjice rođenja i 50-godišnjice naučnog rada. [Vocal tradition of Boka Kotorska and Montengro Seacoast: from singing iz glasa to klapa. In Man and music. Proceedings of the International Symposium in Belgrade, to 75 birthday of professor Dragoslav Dević, and 50 anniversary of professional activities. June 20-23, 2001.] Beograd: Vedes. 7-36.ISBN 86-82507-55-2 COBISS.SR – ID 104922124

2005. Primorju na veliko znamenje, Stefan Mitrov Ljubiša u kontekstu mediteranske culture. Zbornik radova sa simpozijuma održanog u Budvi 27. I 28. februara 2002. godine. [To the Seacoast, for great importance (A contribution to the study of music tradition of Montenegro Seacoast). In Stefan Mitrov Ljubiša in context of Mediterranean culture, Proceeding of the Symposium in Budva , February 27 – 28, 2002.] Budva. 245-283. ISBN 86-433-0058-6 COBISS.CG-ID 8967696

2005. Narodna muzika Grblja, Grbalj kroz vijekove. Zbornik radova sa naučnog skupa, Grbalj i Kotor, 11-13. oktobra 2001. godine. [Folk music from Grbalj. Grbalj trough centuries. In Proceeding of scientific gathering. Grbalj and Kotor. October 11-13, 2001.] Grbalj and Kotor: Društvo za obnovu manastira Podlastva, 473-493. ISBN 86-85761-00-X COBISS.CG-ID 9607440

2006. “Neću majko, neću mila, čobanin me ne zanima”. Prilog proučavanju instrumentalne muzičke tradicije Crnogorskog primorja sa Zaleđem. Istorija iI misterija muzike, u čast Roksande Pejović. [“I don’t want, dear mother, the shepherd is not interesting for me”. About diple (clarinet-type traditional musical instrument) of MontenegrianCoast and Hinterland. History and Mistery of Music in honor of Roksanda Pejović]. Beograd: Fakultet muzičke umetnosti. 135-143. ISBN 86-83745-70-8 COBISS.SR-ID 136721932

2007. Prožimanje crkvenog i narodnog pevanja na Crnogorskom primorju sa zaleđem. Zbornik radova sa naučnog skupa Dani Vlade S. Miloševića, Banja Luka, 24-25. aprila 2007. godine. [Permeation of church and folk singing in Montenegro Coastal and Hinterland. In Proceeding of scientific gathering Days of Vlado S. Milošević. April 24-25, 2007.] Banja Luka. 115-138.ISBN 978-99938-27-03-0 COBISS.BH-ID 323096 

2008. Kontinuitet i razvoj muzičke tradicije Crnogorskog primorja sa zaleđem, Na primeru grbaljskog pevanja, ali i Miodrag Vasiljević je ipak bio u Grblju! Zbornik radova sa naučnog skupa Dani Vlade S. Miloševića, Banja Luka, 10-11. aprila 2008. godine. [Continuity and develpoment of music tradition in Montenegro Seacost and Hinterland. On the Example of traditional singing in Grbalj but also Miodrag Vasiljević was in Grbalj after all! In Proceeding of scientific gathering Days of Vlado S. Milošević. April 10-11, 2008.] Banja Luka. 179-196. ISBN 978-99938-27-07-8 COBBIS.BH-ID 657688

2008. Songs “iz glasa” in Montenegro Seacoast with Hinterland. In Proceesing of scientific gathering Muzikos kompanavimo principai: muzikos archetipai, 8-oji tarptautine muzikos teorijos konferencija, Vilnius, April 23 – 25, 2008. [Principles of music composing: Musical Archetypes, 8th Music Theory Conference.]. Vilnius: Lithuanian Academy of Music and Theatre, Luthuanian Composers’ Union: 110-115. UDK 781(06) Mu-186 ISBN 978-9986-503-81-1

2010. Narodna muzika seoskih naselja Budvanske opštine. Monografija Budvanska sela: biseri etno-turizma. Beograd: Copyright, Budva: Patent, 231 –250. [Folk music from rural settlements of BudvaMunicipality. Monograph Budvanian villages: pearls of etno-tourism.] Belgrade: Copyright, Budva: Patent, 231 – 250. 911.373(497.16)(082); 338.48-55(497.16)(082) ISBN 978-9940-505-75-2

2011. Cultural listening in multipart traditional singing on the Northern and CentralMontenegroCoast and its hinterland. European Voices II. Cultural listening and Local Discourese in Multipart Singing Tradition in Europe. Edited by Ardian Ahmedaja. Böhlau Verlag Ges.m.b.H und Co.Kg; Wien·Köln·Weimar. 127–139. ISBN 978-3-205-78737-2

2011. Lexicon of local terminology on multipart singing: Montenegro seacoast with hinterland. European Voices II. Cultural listening and Local Discourese in Multipart Singing Tradition in Europe. Edited by Ardian Ahmedaja. Böhlau Verlag Ges.m.b.H und Co.Kg; Wien·Köln·Weimar. 435–448. ISBN 978-3-205-78737-2

2011. Prizivanje Dalmacije u Banatu: diplenje i groktenje Petra Berića. Časopis Sveske broj 102, decembar 2011. Pančevo: „Mali Nemo“,  125–133. УДК 398(497.5):788.6 YU ISSN 1451 – 9976

2011. Ljubo Duletić`s Diple and Gusle Modulations. STUDIA INSTRUMENTORUM MUSICAE POPULARIS (NEW SERIES). Edited by Gisa Jähnishen. MV-Wissenschaft: MV-Verlag, 193-204. ISSN 2191-5261 ISBN 978-3-86991-411-4

2011. У војевању за фолклор: „Психичко знојење“ Николе Херцигоње. Зборник радова Никола Херцигоња (1911–2000), човек, дело, време, Поводом 100 година од његовог рођења. Београд: Музиколошко друштво Србије, 183–211. [In the Struggle for Folklore: The “Mental Sweating” of Nikola Hercigonja. In  Nikola Hercigonja (19112000), The man, the opus, the time, on the occasion of the 100th anniversary of his birth. Belgrade: Serbian Musicological Society, 183–211. ISBN 978-86-6051-088-6

2012. Дипле Чаворове. Прилог проучавању инструменталне традиције залеђa Црногорског приморја. Zbornik radova sa naučnog skupa Tragom crnogorske muzičke baštine, Podgorica, 25. marta 2010. godine. [Čavor’s Diple. Contribution to the research of instrumental musical tradition of the Montenegrin coast with the hinterland. In Proceesing of scientific gathering Following Montengrian musical heritage. Marth 25, 2010.]. Podgorica: Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Naučni skupovi, knjiga 111, Odjeljenje umjetnosti, knjiga 38, 53–61. ISBN 978-86-7215-291-3 COBBISS. CG-ID 200001040

2012. Где су људи добре ћуди, песма сори: О музикално краснопјевној умрежености нашој (I део). Часопис Свеске број 106, децембар 2012. Главни и одговорни уредник Милан Орлић. Панчево: „Мали Немо“ 129–136. УДК 784.4(497); 398.8(497) ID БРОЈ: 195747852. YU ISSN 1451 – 9976

2013. Где су људи добре ћуди, песма сори: О музикално краснопјевној умрежености нашој (II део). Часопис Свеске број 107, март 2013. и одговорни уредник Милан Орлић. Панчево: „Мали Немо“ 114–122. УКК 784.4(497); 398.8(497).УДК 784.4(497) ; 398.8(497) YU ISSN 1451 – 9976

2013. Between Folklore and Folklorism: (Hi)story of One Tune in Music Tradition of Slovenia, Croatia, Serbia and Montenegro. Trapped in Folklore? Studies in Music and Dance Tradition and Their Contemporary Transformations Musikethnologie/Ethnomusicology Bd. 7. Drago Kunej, Ursa Šivic (Eds.). ISBN 978-3-643-90232-0

2013. U harmoniji starog i novog. Lirica: klapske obrade narodnih pjesama iz Boke po zapisima Ludvika Kube iz 1907. g. Broj 1. Urednici dr Zlata Marjanović, dr Jakša Primorac. Perast: NVO Međunarodni festival klapa, 7, 8. ISSN 2336-9442 COBISS.CG-ID 22699536

ПРЕДГОВОР ЗА КЊИГУ

Milošević, Jovan. 2000. Narodne pjesme iz Crne Gore. [Folk songs of Montenegro.] Udruženje kompozitora Crne Gore [Association of Montenegro composers.] Podgorica. 784.4(497.16) ; 886.1/2-1:398

ДРУГИ РАДОВИ

1990. Коаутор једног броја епизода документарне серије „Дечији музички инструменти“ РТ Београд (на позив и иницијативу етномузиколога др Димитрија Големовића).

2005. Music from Montenegro. Caprice Record, CAP21741. CD: учествује у организацији и одабиру народних певача, диплара и гуслара из Боке Которске и Црногорског приморја, ако и преводу текстова народних песама на енглески језик (на позив и иницијативу етномузиколога др Димитрија Големовића).

Goran Ivanišević. 2007. Božidar Ivanišević: Kad prošetam Crnom gorom. Prilog: Kao spomen od starine: varoške pjesme Božidara Ivaniševića. [A contribution to the book of Goran Ivanišević: Božidar Ivanišević. Božidar Ivanišević’s urban songs] Zagreb. 129-135. ISBN 978-953-99290-3-7

РЕЦЕНЗИЈЕ

Перчевић, Срећко. 2011. Приручник за наставу народних дувачких инструмената на етномузичком одсеку у школи за основно музичко образовање. Краљево: Музичка школа “Стеван Мокрањац”.788.9(075.2).089.6 ISMN M-979-9014170-0-2 COBISS.SR-ID 182997260

Мирановић, Милорад Мићо. 2011. Народне пјесме Црне Горе. Музичко насљеђе и стваралаштво Црне Горе, приредио Милорад Мићо Мирановић. Подгорица: “Побједа а.д”. ISBN 978 – 86 – 309 – 0340 – 3 COBBISS. CG – ID 18445584

Компакт-диск. 2011. Паштровске пјесме. Књига прва. Будва: Будва концерт, Multimedia Group doo.

ПРЕДАВАЊА

1997. Народна музика Боке Которске, Етнографски музеј у Београду.

2013. Народна музика Патшровића, Етнографски музеј у Београду. Организатор Удружење Патшровића „Дробни пијесак“, Београд, 2. септембра.

УМЕТНИЧКА ДЕЛАТНОСТ

Самостални (певачки) или у заједнички (уз играчки репертоар) са певачком групом Ансамбла народних игара и песама “Коло” између 1998. и 2004. године (у Србији, Грчкој, Немачкој, Аустрији, Аустралији, између осталог, и на сцени Опере у Сиднеју итд.): „Зовем прело, песму певам“, Галерија Прогрес у Београду, 14. 05. 2001, „Одјеци векова“ , Етнографски музеј у Београду, 18. 12. 2001, „Завештање“, Коларчева народна задужбина у Београду, 23. 04. 2003 итд.

Концерти ученика етномузиколошког одсека Музичке школе “Стеван Мокрањац” у Краљеву у Етнографском музеју у Београду јуна 2006. и јуна 2008. године.

Концерти ученика етномузиколошког одсека Музичке школе “Стеван Мокрањац” у Краљеву у Бијељини 2007, 2012 и 2013 године.

Традиционални Светосавски концерт ученика етномузиколошког одсека Музичке школе “Стеван Мокрањац” у Краљеву 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. и 2013. године.

Завршни концерт полазника Тонских основа српског музичког наслеђа и ученика етномузиколошког одсека Музичке школе “Стеван Мокрањац” у Краљеву јуна 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. и 2013. године.

Учешће полазника Тонских основа српског музичког наслеђа и ученика етномузиколошког одсека Музичке школе “Стеван Мокрањац”, 15 – 18. август 2009. на Folklorny festival Krivany у Словачкој.

Самостални концерт ученика етномузиколошког одсека Музичке школе “Стеван Мокрањац” на отварању I мокрогорског музичког фестивала у Дрвенграду, Мокра Гора, август 2011. године.

Жирирања на разним саборима по Србији (Златни опанак 2007, Ваљево, Прва виолина Србије 2007 и 2008, Мионица, у Швајцарској 2005 итд), на Фестивалу клапа у Перасту 2012 и 2013. године (Бока Которска, Црна Гора).

У ВОЈЕВАЊУ ЗА ФОЛКЛОР:

ПСИХИЧКО ЗНОЈЕЊЕ НИКОЛЕ ХЕРЦИГОЊЕ

“…Јасно ми је, другачије поимамо народну музику, он школован за композитора (дипломирао 1935. године на Музичкој академији у Загребу, Кос 1974: 115), а ја школована за етномузиколога, и све то још у размаку од више од пола века. Уосталом, да су му ти снимци, на којима ја темељим своја истраживања, битни, били би у његовом дому, а не у подруму Академије (како и даље многи говоре, иако је још 1973. године преименована Факултет музичке уметности). А онда, заокрет:

Када вас већ то све толико интересује, спремио сам за вас још нешто.

И, у мојим се рукама нађе то, нешто. Једна, вероватно некад жута, можда и бела, а сада у типичној боји старе хартије фасцикла, без предње корице, на којој Херцигоња пером бележи: из 1952, 1953, 1954, 1956, 1957, па подвлачи све написане године, и испод црте додаје још и 1960. годину. Отварам, насумце, и схватам, ово су његове кратке импресије, које у наведним годинама налив-пером бележи у нотесима, а које су му, очигледно, важне, јер, како сам себе на једном месту у том истом рукопису објашњава:

“Вала – треба средити и прекуцати ове нотесе – злу не требало, а – неког ђавола има и ту, макар само било психичко знојење (а то и чини 19. фебруара 1961. године, рукопис: 20).”

У њима, опет на танкој и пожутелој од година хартији искуцани на машини описи снова (које сања често у боји), делићи из одрастања његове деце, утисци са разних путовања по Европи и региону, размишљања о композицијама других композитора, упути које даје сам себи, за даље компоновање. У њима Херциогоња исказује и сам себе, и своје мишљење о стварању музике, и жељу да његово стваралаштво буде прихваћено. Како би у томе био што бољи, без назнака нарцисоидности или егоцентричности, он у томе потпуно “изгара”:

“Што је заправо срећа? – Нешто врло релативно – субјективно узевши, а нешто апсолутно – узевши објективно: Стварати! А то је почетак среће. А она је потпуна, то је – осјетити да си користан и да то свијет око тебе увиђа и признаје. – И то је исто што и – вољети и осјетити да те због тога воле. Али – вољети, вољети без резерве, изгарати у томе (11. фебруар 1954. године, око Ускопоља, рукопис: 15)”…”


КОМПЛЕТАН САДРЖАЈ СТРУЧНОГ РАДА МОЖЕТЕ ПРОЧИТАТИ
АКО КЛИКНЕТЕ НА  НОТНИ ЗАПИС

Стручни рад У војевању за фолклор: „Психичко знојење“ Николе Херцигоње, публикован у:
2011. Зборник радова Никола Херцигоња (1911–2000), човек, дело, време, Поводом 100 година од његовог рођења. Београд: Музиколошко друштво Србије, 183–211. [In the Struggle for Folklore: The “Mental Sweating” of Nikola Hercigonja. In  Nikola Hercigonja (19112000), The man, the opus, the time, on the occasion of the 100th anniversary of his birth. Belgrade: Serbian Musicological Society, 183–211. ISBN 978-86-6051-088-6.

Zlata Marjanovic - U vojevanju za folklor - Psihicko znojenje Nikole Hercigonje