Zoran Talović – Foto oko – Duhovne i prirodne ljepote Pive

U prethodnom periodu više puta smo objavljivali priloge i foto reportaže o Pivi. Kako se radi o predivnim predjelima na sjeverozapadu Crne Gore, mislimo da koliko god objavimo priloga nije dovoljno da bi se prikazala sva ljepota tog kraja.

Zoran Talović

– Foto oko –

Duhovne i prirodne ljepote Pive

Piva - 1

Piva - 2

Piva - 3

Piva - 4

Piva - 5

Piva - 6

Piva - 7

Piva - 8

Piva - 9

Piva - 10