Zorko Popović – Pjesma „Metamorfoza“

Kada se Gregor Samsa jednog jutra probudio nakon nemirnih snova, primijetio je da se u krevetu bio pretvorio u ogromnog insekta.
            Franc Kafka: Preobražaj (Metamorphosis)

METAMORFOZA

Herakliče, mudri Grče
Mudrost tvoju svako srče!

Valjda ne ču “panta rei”
Samo oni što još bleji?

Da okolo sve se mijenja,
Ništa nije poput stijenja,

Da sažiže i sve plamti –
Mora uvijek da se pamti!

Da u istu vodu z’inat
Ti se nećeš oplacinjat!

*    *   *

Sad u vrijeme karnevala
Svak se stidi svojih zala!

Preobražaj treba svima
Ma koprena da j’ od dima!

Neki želi i na javi
Da od sebe bubu pravi,

A maskama manje vični
Neće tražit’ izraz lični –

Igre, kruva njima dosta
I da nema mnogo posta!

*    *   *

Metamorfoza – opis je pravi
Svemu što se od tijesta spravi!

Jer i ono se najprije tlači,
A potom fino raz-raz—razvlači,

Te mu se oblik željan daje
Za kakvim samo srce haje

I onda dođe oganj živi
Od kog se forma lijepo skrivi,

A da bi srce baš bilo puno
Bogami se i cukar sun’o,

No pamti uvijek: dok se “pupa”
Za kraj nam slijedi crna rupa!

*    *   *

Eto o tome jedan je ris’o,
Drugi o tome stihove pis’o,

A trećem da kaže sad je zgoda:
“Ma sve vam to je luk i voda!”?

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


11 − five =