Dušan Stijović – Berane – Ubijanje grada

 

DUŠAN STIJOVIĆ

Foto esej

BERANE – UBIJANJE GRADA

 

 

Dušan Stijović, diplomirani pravnik. Rođen je 1955. godine u Andrijevici.
Živi i radi u Beranama.
Izlagao je na više samostalnih i kolektivnih izložbi.
Fotografije je objavljivao u više jugoslovenskih časopisa.
Koautor je, sa Šćepanom Vukovićem, knjige “Varoš i zvijezde”.

 

BERANE – Ubijanje grada

 

Turski novinar Ahmed Šerif u tekstu objavljenom 22. avgusta 1910. godine u istambulskom časopisu „Tanin“ piše: „Neka kaže ko šta hoće, oni koji duže vrijeme borave ili su sebe osudili da borave u Beranama, što god da tvrde, ja ću, opet, insistirati na odbrani lijepog spokojnog Berana, koje se njiše mirno i tiho uvijek uz uspavanke spokoja i odmora.“

Berane između dva rata iznjedrilo je značajne kulturne stvaraoce i revolucionare. Poslije drugog svjetskog rata Berane je doživjelo privredni i kulturni prosperitet – razvoj industrije, kulture i sporta. I sve tako do kraja 80-tih godina prošlog vijeka kada nacionalistički, ratni i tranzicioni talas urušava ovaj grad. Zadnjih dana i mjeseci ove godine Berane je zadesio, nadamo se, posljednji talas urušavanja. Grad je bio zatrpan smećem, pojavila se epidemija bolesti i Berane su označene kao crna ekološka tačka.

Danas kao neminovnost nameće se potreba obnove grada Berane kome prijeti potpuno gubljenje identiteta zbog urušenih i izgubljenih mentalnih slika i obrazaca ponašanja njegovih stanovnika. Kič, devijantno ponašanje i profiterstvo zbog nepostojanja jasne vizije razvoja, kako privrednog tako i kulturnog, dominantan su model življenja u ovoj sredini.

Grad je stanje duha pa je neophodno kontinuirano djelovanje institucionalne i građanske inicijative radi usvajanja modernog koncepta urbanizma radi njegovog prilagođavanja korisnicima. Dakle, neophodna je urboreciklaža jer Berane „ne može biti palanačko utočište intelektualnim i političkim lenjivcima…“ Sve ovo potrebno je raditi radi opstanka budućih generacija korisnika i pametnog korišćenja ovog prostora i njegovih resursa u najširem smislu, koji nijesu obnovljivi.

Beranski grafiter primijetio je nezainteresovanost i učmalost zajednice i promjenu ambijentalnog duha pa, ispisujući grafit na oronuloj fasadi, poručuje: „Stani u gard za svoj grad.“

 

Dusan Stijovic - Berane - Ubijanje grada - 1

Dusan Stijovic - Berane - Ubijanje grada - 2

Dusan Stijovic - Berane - Ubijanje grada - 3

Dusan Stijovic - Berane - Ubijanje grada - 4

Dusan Stijovic - Berane - Ubijanje grada - 5

Dusan Stijovic - Berane - Ubijanje grada - 6

Dusan Stijovic - Berane - Ubijanje grada - 7

Dusan Stijovic - Berane - Ubijanje grada - 8

Dusan Stijovic - Berane - Ubijanje grada - 9

Dusan Stijovic - Berane - Ubijanje grada - 10

Dusan Stijovic - Berane - Ubijanje grada - 11

Dusan Stijovic - Berane - Ubijanje grada - 12

Dusan Stijovic - Berane - Ubijanje grada - 13

Dusan Stijovic - Berane - Ubijanje grada - 14

Dusan Stijovic - Berane - Ubijanje grada - 15

Dusan Stijovic - Berane - Ubijanje grada - 16

Dusan Stijovic - Berane - Ubijanje grada - 17

Dusan Stijovic - Berane - Ubijanje grada - 18

Dusan Stijovic - Berane - Ubijanje grada - 19

Dusan Stijovic - Berane - Ubijanje grada - 20

Dusan Stijovic - Berane - Ubijanje grada - 21

Dusan Stijovic - Berane - Ubijanje grada - 22