Vlado Đ. Duletić – TRAGOM PROŠLOSTI DULETIĆA

TRAGOM PROŠLOSTI DULETIĆA 

(Ljubotinj – Grbalj – Maine)

U toku je aktivnost na pripremi i publikovanju bratstveničke hronike „Tragom prošlosti Duletića“. Sastavni dio priče o rodu Duletića predstavljaju rodoslovne tablice ovog bratstva, koje je negdje u drugoj polovini XVII vijeka svoje gnijezdo svilo na tri mjesta u Crnoj Gori (Ljubotinj, Grbalj i Maine).

Pošto se u rodoslovnim traganjima nikada ne može doći do potonje riječi i konačnih genealoškh podataka, našao sam za shodno da, prije štampanja zastupane monografije o Duletićima, na poznatom crnogorskom portalu www.montenegrina.net, uz veliku pomoć i razumijevanje Veska Milovića (urednika ovog sajta), objavim dosadašnje rezultate na konstituisanju rodoslovnih tablica pojedinih ogranaka bratstva Duletića. Na ovaj način želim da prikupljene podatke učinim dostupnim javnosti, kako bih podstakao svoje bratsvenike i druge zainteresovane pojedince da doprinesu provjeri i dopuni prezentovanih rodoslova.

Kod sastavljanja zastupanih genealoških tablica nasljedni rod je  situiran u odnosu na Duletu Radojeva, rodonačelnika našeg bratstva, koji zauzima – razumije se – početnu rodoslovnu poziciju. To jedino nije slučaj kod grbaljskih Duletića, pošto su nam dalji generacijski pasovi ovog odlomka ostali nepoznati.

U nastojanju da se obuhvati što više relevantnih genealoških podataka, kao i da se obezbijedi njihova što bolja preglednost, integrisanost i uvezanost, kod generisanja predmetnih tablica korišćena su boldovana i obična slova, različite boje slova i crtice kojima su neposredno povezani braća i sestre u pojedinom nasljednom redu. Time je omogućeno lakše i jednostavnije praćenje kontinuiteta kod rodoslovnog grananja ljubotinjskih, grbaljskih i mainskih Duletića.

Najzad, prikazane genealoške šeme nazvane su po pripadajućem odlomku našeg roda, kao i po najmlađem muškom članu iz okvira te rodoslovne linije.

KLIKNITE NA PRVU STRANICU
DA OTVORITE KOMPLETAN RODOSLOV

Prva strana rodoslova Duletica