Sait Š. Šabotić – Jedan primjer krvne osvete iz Bihora

Prenosimo tekst “Jedan primjer krvne osvete iz Bihora”, autora Saita Š. Šabotića, koji govori o surovom običaju koji je nastao u starim oblicima društvenog uređenja. Tekst smo preuzeli iz “Almanaha”, časopisa za proučavanje, prezentaciju i zaštitu kulturno-istorijske baštine Bošnjaka/Muslimana.

Almanah 29-30 naslovna

Almanah 29-30 impresum

Živjeći na prostoru Bihora i baveći se zemljoradnjom i stočarstvom kao osnovnim poljoprivrednim granama, stanovništvo tog područja je u međusobne sukobe najćešće dolazilo zbog pohare ispaša, pomijeranja međusobnih međa – mednika, krađe stoke, namjernog uništavanja ljetine itd. I na prostoru Bihora, kao i na susjednim, postojao je adet, odnosno običaj krvne osvete. Pripadnici jačih, brojnijih i organizovanijih bratstava, čiji su članovi očuvali odlike Dinaraca, poklanjali su veliku pažnju međusobnoj bratstveničkoj povezanosti i vodili računa o isticanju svoje borbenosti. U emocionalnom zanosu pripadnici jačih bratstava su se često držali nepisanog pravila koje glasi: “Jaku bratstvu, jaka je i pravda”.

KOMPLETAN TEKST MOŽETE PROČITATI
AKO KLIKNETE NA NASLOVNU STRANU ALMANAHA

Almanah 29-30 naslovna